Er mogen op dit forum GEEN verzoekjes of requests gevraagd worden, dit staat ook in de regels die je accepteert bij het registreren op dit forum, hiervoor krijg je direct een permanente ban.
MultiPar

MultiPar is een programma dat je kan gebruiken om bestanden te repareren door middel van PAR-bestanden, en kan dus als een concurrent van het bekende QuickPar gezien worden. Verder kan je het ook gebruiken om PAR-bestanden mee te genereren, als voorbereiding op het posten van bestanden in nieuwsgroepen. Ook dit kan met QuickPar.

Waarom dan toch kiezen voor MultiPar in plaats van QuickPar? Allereerst is MultiPar sneller dan QuickPar omdat het gebruik maakt van alle cores van je processor (mits je een moderne multi-core processor hebt). Daarnaast ondersteunt MultiPar 'PAR3'. PAR3 kan gezien worden als de opvolger van PAR2. Allereerst: de PAR3-standaard is nog in ontwikkeling en is nog niet geschikt voor grootschalig gebruik! De voordelen van PAR3 ten opzichte van PAR2 zijn: kleinere reparatie/verificatiebestanden in combinatie met het sneller kunnen controleren en repareren van bestanden.
Spot-net.nl Forums : Disclaimer